Chính sách về bảo mật thông tin

Hotline: 0903987882
icon-vi icon-en icon-cn
CHÍNH SÁCH - QUY ĐỊNH
Chính sách về bảo mật thông tin
  7.1  Mục đích và phạm vi thu thập Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.      Các thông tin cá nhân mà www.khailoicarton.com có thể thu thập từ khách hàng: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc. 7.2  Phạm vi sử dụng thông tin Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.Gửi thông tin đến khách hàng.Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, www.khailoicarton.com sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ  ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.7.3  Thời gian lưu trữ thông tin Dữ liệu thông tin của cá nhân/thương nhân/thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân/thương nhân/thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.khailoicarton.com Không bị xóa bỏ, loại bỏ và đảm bảo an toàn, bảo mật cho thông tin được lưu trữ.Trường hợp có sự loại bỏ thông tin cá nhân/thương nhân/thành viên phải thông báo cho người bị loại bỏ thông tin trong vòng 05 ngày làm việc. Và chỉ loại bỏ thông tin khi có sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin là cá nhân/thương nhân/thành viên đó. 7.4  Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân CÔNG TY TNHH SX - TM KHẢI LỢI Địa chỉ : Ấp Bình Hữu I - Xã Đức Hòa Thượng - H.Đức Hòa - Long An Điện Thoại: 0903 987 88 Email: khailoicarton@gmail.com

   Website: www.khailoicarton.com

  7.5   Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  -                 Những khách hàng mua, sử dụng sản phẩm do www.khailoicarton.com cung cấp nếu có yêu cầu muốn chỉnh sửa, thay đổi, xóa bỏ thông tin và các yêu cầu khác, khách hàng có thể gọi điện thoại, email hoặc đến tận trụ sở của chúng tôi theo các thông tin liên hệ sau:

  CÔNG TY TNHH SX - TM KHẢI LỢI

  Địa chỉ : Ấp Bình Hữu I - Xã Đức Hòa Thượng - H.Đức Hòa - Long An

  Điện Thoại: 0903 987 882

  Email: khailoicarton@gmail.com

   Website: www.khailoicarton.com

   

  -                 Khi tiếp nhận thông tin của quý khách hàng bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp chỉnh sửa các yêu cầu này cho quý khách trong vòng 24 giờ.

   

  7.6  Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

   

  -   Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng

  ĐỐI TÁC